Werkwijze

Inventariseren

Een budgetcoach helpt bij het opzetten van een sluitende huishoudbegroting. Dat is belangrijk om onoverzichtelijke inkomsten en uitgaven weer beheersbaar te krijgen. Daarnaast helpt het om niet (verder) in financiële problemen te komen, door het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten.
Belangrijk onderdeel van het budgetteren is het maken van een budgetmaandoverzicht dat inzicht biedt in wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Om elke maand uit te komen met de beschikbare inkomsten is het hebben van zo’n overzicht een voorwaarde. Om een budgetmaandoverzicht volledig in te kunnen vullen, maken we eerst een inventarisatie van je inkomsten en uitgaven. Je zult op zoek moeten gaan naar alle benodigde papieren, zoals bankafschriften, loonstroken, en nota’s.
Stap één is gezet; het inventariseren van je inkomsten en uitgaven. Het is belangrijk dat je deze eerst zelf probeert in te vullen in het overzicht welke je krijgt van je coach. Zo krijg je het beste overzicht in wat er binnen komt en waar je geld nu blijft. Loop je vast dan helpt de budgetcoach je weer op weg. De basis van je financiële administratie is gemaakt.

Maandoverzicht

Naar aanleiding van de door jou aangeleverde gegevens stelt jouw budgetcoach een maand- en jaarbegroting op. Daaruit kunnen we opmaken wat de gevolgen zijn van de keuzes die er nu gemaakt worden en of daar aanpassingen in gedaan moeten worden. Wellicht loopt alles in de pas maar misschien ook niet. Op het moment dat inzichtelijk is wat de gevolgen van zijn van de keuzes die je nu maakt, zie je een eventuele noodzaak en ben je in staat om, wanner dit nodig is, het anders te gaan doen. In het eerste vervolggesprek bespreken we het maandoverzicht. Nu kan er voor de lange termijn plannen gemaakt worden waaraan het geld uitgegeven kan worden. We zijn toe aan stap 2, we gaan budgetteren.

Budgetteren

In het maandoverzicht kunnen we wellicht de conclusie trekken dat de uitgaven in evenwicht zijn met de inkomsten en dat we prima kunnen reserveren en sparen voor toekomstige uitgaven. Het kan ook zijn dat bij het opstellen van het budgetmaandoverzicht blijkt dat de inkomsten en uitgaven niet met elkaar in evenwicht zijn en dat er meer uitgaat dan er binnen komt. In dat geval bekijkt de budgetcoach samen met jou welke mogelijkheden er zijn om de uitgaven zodanig aan te passen dat er weer evenwicht ontstaat. We maken samen de start van jouw budgetplan, het raamwerk voor de inrichting van je financiële administratie. Deze neem je mee naar huis zodat je rustig de tijd hebt om het plan op je in te laten werken en ermee aan de slag te gaan. Tijd voor stap 3, het inrichten van je financiële huishouden.

Inrichten van je financiële huishouden

Op basis van het passende budgetplan kunnen we jouw financiële huishouding gaan inrichten zodat deze staat als een huis en loopt als een trein. Vervolgens ga je een afgesproken periode leven naar dit budgetplan. We plannen alvast een evaluatie gesprek na de afgesproken periode. Tijdens het evaluatiegesprek kijken we of het is gelukt om te leven naar het door jouw gemaakte plan en waar je tegenaan bent gelopen. Wanneer je merkt dat het nog lastig is om alles zelfstandig te regelen dan kunnen we in dit gesprek ook bespreken of verlenging wenselijk is. Na het afrondende evaluatiegesprek is het basistraject afgerond.

Gefeliciteerd. Je bent nu prima in staat om je financiële huishouding zelfstandig voort te zetten.