Budgetcoaching voor Gemeenten

Wanneer inwoners van de gemeente Assen hulp nodig hebben om problematische schulden te voorkomen of af te lossen dan kunnen zij bij de Gemeente terecht. Het kabinet hecht er veel waarde aan dat schulden worden voorkomen of worden opgelost. Deze taak ligt in de eerste instantie bij de schuldeisers en schuldenaren. Voorkomen is beter dan genezen. De Gemeente heeft immers beperkte financiële middelen om dit op te lossen. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geeft aan dat cliënten steeds meer de regie en verantwoordelijkheid moeten nemen om zelf te zorgen voor hun (financiële) welzijn. Onze manier van budget coaching is daarop ingericht.

Wij ondersteunen cliënten van de Gemeente Assen graag om hun financiën weer op orde te krijgen en deze zelfstandig voort te zetten. Wil je meer weten? We komen graag in contact. Gebruik dit onderstaand contactformulier en vul deze zo uitgebreid mogelijk in met de zorgvraag. Of bel voor een afspraak met onze financiële coach 0592-866341. Bereikbaar tijdens kantooruren.


    Ik geef toestemming om de door mij ingevoerde gegevens te verwerken conform de privacyverklaring.

    Budgetcoaching voor particulieren, werkgevers, gemeenten en wooncorporaties

    Financieel-gezond biedt budgetcoaching op maat voor verschillende doelgroepen. Ook voor bedrijven kan een financiële coach voor de werknemers het verschil maken. Voor woningcorporaties kan het inzetten van een financiële coach ervoor zorgen dat de huur op tijd betaald wordt. Daarom bieden we aparte trajecten aan voor: