Kennismakingsgesprek

Gratis en vrijblijvend kennis maken

Tijdens het gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprek peilen we wat jullie wensen en verwachtingen zijn en hebben jullie de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook verteld de Register Echtscheidings Adviseur Marco Anjema wat jullie van hem mogen verwachten. Om een totaalbeeld te krijgen gaan we het kort hebben over;

 • Inkomen en Vermogen
 • Kinderen
 • Pensioen
 • Woning

Op deze manier kunnen we goed inschatten wat er in jullie situatie allemaal moet gebeuren. Moet er bijvoorbeeld een ouderschapsplan opgesteld worden? Hebben jullie een eigen bedrijf, dan moeten daar daar ook zaken voor geregeld worden.

Dit is ook het moment om te bepalen of jullie met Marco een klik hebben en er op die basis bij alle partijen het vertrouwen is dat jullie scheiding in goede handen is. Wanneer dat het geval is plannen we graag vervolgafspraken in

Wensen en inventarisatie

In deze vervolgafspraken gaan we verder over onderwerpen als ouderschapsplan, verdeling van het vermogen middels een vermogensopstelling, de woning etc.. Ook kijken we naar wat jullie zelf willen regelen en aken we daar afspraken over. Daarnaast kijken we wat er al volgens de wet al geregeld is.

Afspraken en het convenant

We verzamelen de gemaakte afspraken en het bijbehorende ouderschapsplan in jullie echtscheidingsconvenant. Dit convenant wordt jullie in eerst in concept aangeboden zodat er ruimte is voor nog eventuele aanpassingen. Pas wanneer jullie het helemaal eens zijn met elkaar maken we het echtscheidingsconvenant definitief.

Deze bevat kort gezegd de volgende gegevens;

 • een ouderschapsplan met onder andere afspraken over de
  • Alimentatie
  • Ouderschap
  • Afspraken gemaakt over school, verzorging en communicatie tussen de ouders, vakanties, verjaardagen en feestdagen
 • Vermogensopstelling;
  • Afspraken over de verdeling van het vermogen
  • Pensioen
  • Fiscale vraagstukken
  • Woning

Dit convenant wordt eerst in een concept opstelling gemaakt. Jullie kunnen deze rustig doorlezen. Omdat jullie convenant in concept is kunnen er eventuele aanpassingen gemaakt worden. Wanneer jullie het beiden eens zijn met de gemaakte afspraken maken we het echtscheidingsconvenant definitief.

Juridische afwikkeling

Jullie werk zit erop. Jullie zijn tot een overeenstemming gekomen hoe verder te gaan na de echtscheiding. Nu zorgen wij voor de afhandeling van jullie echtscheiding. De ondertekende documenten met daarin de gemaakte afspraken sturen wij naar de advocaat. De advocaat dient jullie verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Na de beschikking wordt de scheiding ingeschreven bij je gemeente, in het register van de burgerlijke stand.

Als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en minderjarige kinderen hebben dan zal de echtscheiding via de rechtbank moeten worden aangevraagd. Ben je geregistreerd partners zonder (minderjarige kinderen), dan mag je de scheiding aanvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente.