“Mijn ex-partner kan de alimentatie niet meer betalen”

Tijdens een scheiding maken partners afspraken over de alimentatie. Want ook al gaan jullie uit elkaar: je blijft financieel verantwoordelijk voor elkaar. Hoe kom je tot goede afspraken en hoe beperk je het risico dat je ex-partner in financieel moeilijke tijden de alimentatie niet meer kan betalen?

Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. De eerste is een bijdrage voor het levensonderhoud van de kinderen, de tweede voor het levensonderhoud van de (ex-)partner. Meestal betaalt de hoofdkostwinner alimentatie aan de ex-partner.

Hoe komt je tot goede afspraken?
Een echtscheidingsadviseur met het RFEA-keurmerk maakt inzichtelijk wat aan alimentatie betaald kan worden. De adviseur laat je zien wat de gevolgen hiervan zijn voor het besteedbaar inkomen voor de alimentatieplichtige (de betaler) en de alimentatiegerechtigde (de ontvanger). In overleg wordt er een bedrag overeengekomen waar beide partijen zich goed bij voelen. Ook kun je samen vastleggen wat er met de alimentatie gebeurt op het moment dat het inkomen verandert.
Wil je niet bij iedere wijziging in (financiële) omstandigheden van je ex om de tafel zitten, dan kun je een ‘niet- wijzigingsbeding’ of een ‘beperkt niet-wijzigingsbeding’ laten opstellen. Hierin leg je vast dat de alimentatie in principe niet gewijzigd kan worden of zoals bij een ‘beperkt niet wijzigingsbeding onder welke omstandigheden deze wel gewijzigd kunnen worden. Welke omstandigheden dit zijn, wordt in onderling overleg vooraf bepaald.

Wat kunt je doen bij inkomensverlies?

Wanneer je ex-partner alimentatieplichtig is en door bijvoorbeeld baanverlies of arbeidsongeschiktheid minder inkomen krijgt, dan wordt het voor hem/haar misschien lastig om de alimentatie te blijven betalen. Voor beide partijen betekent dit een ongewenste situatie. Eigenlijk is het in dit soort situaties altijd raadzaam om eerst samen in overleg te gaan en te proberen om tot een oplossing te komen. Een RFEA-adviseur kan hier desgewenst in bemiddelen.

Kom je er samen niet uit? Indien er een gerechtelijke beschikking is waarin de alimentatie is opgenomen, heb je als alimentatiegerechtigde nog de mogelijkheid om het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in te schakelen om de alimentatie te innen. Dit kan wanneer er 1 tot 6 maanden geen alimentatie is betaald.

Als er geen gerechtelijke beschikking is, zal je naar de rechter moeten gaan om alsnog aanspraak te kunnen maken op de alimentatie.


Neem contact op met je Financieel Echtscheidingsadviseur Marco Anjema van Financieel-gezond.nl voor meer informatie. Bel 0592-866341 of plan samen 24/7 online een gratis en vrijblijvend gesprek in, in de agenda van Marco.