Zonnepanelen op je dak verzekerd

Schone energie is erg actueel. Zeker met de stijgende energieprijzen gaan veel mensen nu investeren om duurzaam te wonen in een energiezuinig huis. Zonne-energie en windenergie leveren een flinke bijdragen aan een schoner milieu. In het verleden kwam de aanschaf van zonnepanelen in aanmerking voor subsidie maar die regeling is afgeschaft. Wel mag je de BTW van 21% voor de aanschaf van de zonnepanelen terugvragen. Hier zijn regels aan verbonden.

Zonnepanelen hebben gemiddeld een levensduur van 25 jaar. In die 25 jaar kan er veel gebeuren. We hebben tegenwoordig door de klimaatverandering steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Wat betekent dat bij schade aan of door de plaatsing van zonnepanelen?

Let er ten eerste altijd op dat je, wanneer je zonnepanelen hebt aangeschaft, ons altijd op de hoogte brengt. Immers bij totaalverlies van je huis bij bijvoorbeeld brand wil je de zonnepanelen graag weer terug op je dak. Omdat de premie van je verzekering is gebaseerd op de herbouwwaarde van je huis en deze stijgt met het plaatsen van zonnepanelen, brengt het plaatsen ervan in sommige gevallen een premieverhoging met zich mee. Zonnepanelen zijn niet bij alle verzekeraars standaard meeverzekerd. Bel ons daarom altijd om er zeker te zijn dat ze verzekerd zijn.

Zonnepanelen en brandschade

Een slecht installatie van je zonnepanelen of een niet functionerende afvoer van warmte kan tot grote schade leiden. In sommige gevallen zelfs tot brandschade. Onderhoud aan je zonnepanelen is daarom van groot belang. Wanneer je een eigen woning hebt met een opstalverzekering dan zijn, in de meeste gevallen de zonnepanelen gedekt onder je opstalverzekering, mits je de panelen hebt gemeld bij je tussenpersoon of verzekeraar. Zijn de panelen op het dak geklikt dan dekt de verzekering niet altijd de schade. Geef dit daarom goed aan bij het melden van de zonnepanelen.

Zonnepanelen laten plaatsen op je huurhuis

De overheid wil op den duur dat niet alleen eigenaren van koopwoningen maar ook huurders overstappen op zonne-energie. Woningcorporaties beginnen steeds meer met het aanbieden van zonnepanelen aan huurders maar dat gaat niet snel. Daarom willen veel huurders liever snel zonnepanelen laten plaatsen en kiezen zij voor individuele oplossingen. Maar waar moet je rekening mee houden?

Je mag niet zomaar zonder toestemming een permanente verandering aanbrengen aan je huurhuis. Zonnepanelen plaatsen valt daar natuurlijk onder. Wanneer je daarom zonder overleg zonnepanelen laat plaatsen op je huurhuis dan zou je deze bij een verhuizing daarmee helemaal ongedaan moeten laten maken. Word je na toestemming van de verhuurder zelf eigenaar van de panelen? Dan is het verstandig met de verhuurder af te spreken dat je ze niet meeneemt bij verhuizing, maar dat je een vergoeding krijgt voor de restwaarde. Een andere optie kan zijn dat de volgende huurder de panelen van je overneemt. Zorg ervoor dat je de afspraken die je hierover maakt goed vast legt. Leg goed vast dat de voorzieningen die door een huurder zijn aangebracht niet bij de standaarduitrusting van de woning horen. De verhuurder hoeft de zonnepanelen dan ook niet te onderhouden maar wordt ook niet automatische eigenaar van de zonnepanelen doordat deze geaard bevestigd zijn aan de woning. Zo voorkom je ook dat de maximale huur volgens het puntensysteem niet hoger wordt. Wanneer je zelf eigenaar bent van de zonnepanelen dan ben jij verantwoordelijk voor het onderhoud en een eventuele verzekering voor je zonnepanelen.

Als je verhuurder de zonnepanelen betaalt, dan staat daar meestal een huurverhoging tegenover. De maximale huurprijs van een huurhuis wordt bepaald met het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel). Als je huis een beter energielabel krijgt door de zonnepanelen, dan levert dit extra punten op en mag de huur omhoog. Maar dat mag alleen nadat de huurder en de verhuurder daarover een overeenkomst hebben gesloten. Je energierekening gaat dus omlaag, maar je huur kan wel iets hoger worden. Wanneer je niet de eigenaar bent voor de zonnepanelen hoef je ze niet te onderhouden en/of te verzekeren.

Naast afspraken over betaling van de panelen, is het aan slim om afspraken te maken over onderhoud van het systeem. Wie zorgt er voor onderhoud en wie betaalt

Schade, diefstal of noodweer

Verzekeraars zitten nog niet echt op één lijn voor wat betreft de dekking voor zonnepanelen. De één ziet zonnepanelen als een onderdeel van het ontroerend goed, en de ander niet. Bij de één valt het daarom onder de opstalverzekering en bij de ander mogelijk onder de inboedelverzekering. Ook de vraag wanneer er sprake is van storm/noodweer verschilt per verzekeraar. Diefstal van zonnepanelen is ook niet standaard verzekerd. Bel ons daarom vooral vooraf over het wel of niet vergoeden van deze schades.

Goed advies over de dekking van je zonnepanalen is essentieel. Wil je meer hierover weten? Neem dan contact met ons op via 0592-866341 of per mail verzekeringen@financieel-gezond.nl.