Partneralimentatie 2023

Met ingang van 2023 gaan rechters op een andere manier berekenen hoeveel partneralimentatie mensen kunnen betalen na een echtscheiding. Zij introduceren een nieuw begrip; Het Woonbudget. Momenteel zijn de uitgangspunten van de berekening voor kinder- en partneralimentatie verschillend. Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt ervan uit gegaan dat de ouders 30% van hun netto besteedbaar inkomen kwijt zijn aan wonen. Bij de berekening voor partneralimentatie wordt, tot op heden, uitgegaan van de werkelijke woonlasten. Dat verandert per 01 januari 2023.

Voorspelbaar

Binnen de familierechtspraak is al langer de wens om het vaststellen van partner- en kinderalimentatie recht te trekken. Berekeningen op basis van de netto woonlast is voorspelbaar en leidt bijna nooit tot discussie. Dit in tegenstelling tot de werkelijke woonlasten waarop de huidige partneralimentatie is gebaseerd. Nu komt het voor dat één van de ex-partners bijvoorbeeld een heel dure woning gaat huren en vervolgens stelt dat hij of zij daardoor niet langer kan bijdragen aan het levensonderhoud van de ander. Daardoor ontstaan er conflicten waar rechtszaken uit voortvloeien.

Nieuwe normen volgens Het Woonbudget

Volgens de nieuwe normen van de expertgroep gaan rechters voor zowel partner- als kinderalimentatie rekenen met een woonbudget dat 30% van het netto inkomen bedraagt. Van dat bedrag moeten alle woonkosten betaald worden. Dat is een redelijk percentage zegt voorzitter Karel Braun, raadsheer bij het Hof in Den Haag.

Een ieder is vrij om meer of minder uit te geven aan woonlasten maar daar wordt bij het berekenen van de alimentatie in principe geen rekening mee gehouden.

Uitzonderingen

Het komt voor dat een onderhoudsplichtige partner er niet aan ontkomt meer uit te geven aan wonen dan het vastgestelde woonbudget. De rechter kan daar rekening mee houden bij de draagkrachtberekening als de hogere woonlasten niet vermijdbaar en niet verwijtbaar zijn. ‘Er kan ook reden zijn om rekening te houden met lagere woonlasten van de onderhoudsplichtige, als de ex-partner geld tekort komt en de rechter vraagt daar naar te kijken’, zegt Braun. ‘Die moeten dan wel duurzaam aanmerkelijk lager zijn dan het woonbudget. Dat zal bijvoorbeeld niet het geval zijn als iemand die gescheiden is een nieuwe woning zoekt en tijdelijk bij zijn ouders is ingetrokken.’

‘Jus’ -vergelijking

In het algemeen vindt de expertgroep het redelijk dat de partner die alimentatie ontvangt daarna niet meer te besteden heeft dan de onderhoudsplichtige ex. De rechter kan op verzoek van betrokkenen het inkomen van beide partijen met elkaar vergelijken. ‘Nu geldt nog de zogeheten jusvergelijking: wat blijft er over aan vrije bestedingsruimte nadat aan de eerste levensbehoeften is voldaan? De ene partner mag niet meer vet overhouden dan de andere. Ook die manier van berekenen verandert volgend jaar. We bekijken dan wat beide partijen feitelijk te besteden hebben. Dat moet gelijk zijn nadat de alimentatie is betaald. Bijzondere kosten die niet verwijtbaar en niet vermijdbaar zijn, worden in die vergelijking meegenomen. Dit geldt ook voor de kosten van de kinderen, voor zover die niet uit een kindgebonden budget worden vergoed.’

De expertgroep adviseert de nieuwe aanbevelingen toe te passen in zaken die na 1 januari 2023 op zitting worden behandeld en waarbij de ingangsdatum van de (gewijzigde) alimentatie op of na 1 januari 2023 ligt.

Bij Financieel-gezond.nl bieden wij de alles-in-1-oplossing. Bij een scheiding moet je 3 zaken juist niet scheiden, fiscale zaken, juridische zaken en de financiën. Onze Register Financieel EchtscheidingsAdviseur Marco Anjema, biedt, naast mediation, expertise op al deze drie noodzakelijke onderdelen. Daarmee bieden we alles aan om je scheiding op alle vlakken goed te regelen. Wij bekijken de samenhang van jullie huishoudboekje en woonwensen voor en na de scheiding, naast alle juridische zaken zoals het ouderschapsplan. Fiscaal, juridisch en financieel zijn er na de scheiding geen verrassingen en weten jullie precies waar jullie aan toe zijn. Willen jullie een vrijblijvende gratis kennismaking met onze echtscheidingsspecialist Marco? Bel gerust om een kennismakingsgesprek in te plannen op 0592-866341 of plan online 24/7 samen een afspraak in de agenda van Marco via http://financieel-gezond.nl/afspraak-maken.

Bron: Rechtspraak.nl