Jubelton wordt een jaartje verlengd

De jubelton, de verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, wordt volgend jaar fors verminderd en in 2024 volledig afgeschaft. Maar wie nu één euro schenkt, kan volgend jaar alsnog gebruik maken van de ruime ton (€106.671) aan vrijstelling

De Belastingdienst maakte een paar dagen geleden eindelijk de richtlijnen bekend voor het spreiden van de schenking en die zijn soepel: wie dit jaar nog een minimale schenking doet, kan volgend jaar nog gebruik maken van de verhoogde vrijstelling. Beide schenkingen moeten wel worden aangegeven.

Hoe werkt het? Krijgt een huizenkoper in 2022 voor de eerste keer een schenking voor de eigen woning? Dan mag dezelfde schenker (een ouder of grootouder) in 2023 nog een aanvullende schenking doen voor het overgebleven deel van de vrijstelling. 

Rekenvoorbeeld

Marie krijgt in 2022 een schenking van haar grootouders van € 1.000. Zij gebruikt dit bedrag volledig voor een extra aflossing van haar hypotheek. In de aangifte schenkbelasting 2022 geeft ze aan dat ze voor deze schenking gebruik wilt maken van de vrijstelling voor de eigen woning.

Als Marie in 2023 opnieuw een schenking krijgt van haar grootouders, is haar vrijstelling maximaal € 108.089. Dit bedrag bestaat uit:

  • € 105.671, dit is het resterende bedrag van de vrijstelling in 2022 (€ 106.671 min € 1.000) Let op: Marie moet dit geld gebruiken voor de eigen woning.
  • € 2.418, dit is de jaarlijkse vrijstelling in 2023 voor schenkingen van andere personen. Let op: Marie moet de vrijstelling óók in 2023 in de aangifte schenkbelasting opnemen.

Krijgt Marie pas in 2023 een grote schenking, dan heeft ze een veel lagere vrijstelling, namelijk € 28.947. Het loont dus om nog voor het eind van dit jaar een kleine schenking te doen – en dat kan dus al één euro zijn. 

De versobering en afschaffing van de jubelton hoeft vermogende (groot)ouders er natuurlijk niet van te weerhouden om volgend jaar toch een grotere schenking aan hun (klein)kind te doen dan € 28.947. Het betekent alleen dat de ontvanger over het meerdere schenkingsbelasting moet betalen.

Bron: Kop-Munt.nl