Hypotheeknormen 2023 – Bron Nibud

Door het enorme koopkracht pakket dat het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, heeft het Nibud de financieringslast-percentages voor 2023 minder hoeven te verkrappen dan verwacht.

De inflatie is dusdanig hoog dat bij een gelijke rente en gelijkblijvend inkomen de meeste huishoudens zullen merken dat ze in 2023 minder kunnen lenen dan dit jaar. Mensen met een flinke loonstijging kunnen volgend jaar vaak wel meer lenen dan dit jaar.

Financieel-gezond verstand is op dit moment misschien meer dan ooit een factor van belang bij het kopen van een huis. Een maximale hypotheek geeft hoge vaste lasten. Dat maakt de speelruimte in je budget kleiner en betekent dat je soms andere keuzes moet maken.

Loonstijging

De koopkrachtondersteuning via de belastingen en heffingskortingen is fors, waardoor mensen meer in de portemonnee overhouden dan het eerder dit jaar leek. Toch is deze ondersteuning niet genoeg. De inflatie is dusdanig hoog dat bij een gelijke rente en een gelijkblijvend inkomen de meeste huishoudens zullen merken dat ze in 2023 minder kunnen lenen dit jaar. Mensen met een flinke loonstijging kunnen volgend jaar vaak wel meer lenen dan dit jaar. De stijgende hypotheekrentes dit jaar hebben veel meer invloed op de leencapaciteit dan de verandering in de financieringslastpercentages. Daardoor is de leencapaciteit op dit moment al duidelijk lager dan begin dit jaar.

Tweeverdieners

Hypohteekverstrekkers kunnen vanaf 1 januari 2023 bij tweeverdieners het tweede inkomen volledig meenemen bij de bepaling van de maximale hypotheek. Tweeverdieners kunnen dan dezelfde hypotheek krijgen als eenverdieners met hetzelfde bruto-inkomen. Beide inkomens worden voor 100 procent meegeteld bij het bepalen van het financieringslastplaatje.

Impact nieuwe regels (Bron VVP)

Om de daadwerkelijke impact van de nieuwe regels te tonen, is voor een aantal situaties de oude en nieuwe maximale hypotheek berekend. We zijn hierbij uitgegaan van een rentevaste periode van 10 jaar en de laagste rente in de markt.

Zo kan een alleenstaande starter met een bruto jaarinkomen van 30.000 euro per jaar 5.034 euro minder lenen. Voor een alleenstaande starter met een modaal inkomen van 38.000 euro per jaar is dat 6.376 euro. Tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van 70.000 euro kunnen 5.873 euro minder lenen en tweeverdieners met allebei een inkomen van 60.000 bruto per jaar kunnen 20.135 euro minder lenen.

Er wordt op gewezen dat het kabinet van plan is de normen in 2024 aan te passen voor het meewegen van een studieschuld en de energiezuinigheid van de woning. Deze plannen worden nog verder uitgewerkt.

Verduurzaming

Woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen kunnen daarvoor in 2023, net als in het huidige jaar, extra bedragen aan hypotheek krijgen. Voor de meest voorkomende maatregelen zoals zonnepanelen, kan een huishouden maximaal € 9.000 extra lenen en voor nul-op-de-meterwoningen € 25.000. Gezien de onduidelijkheid in de energietarieven zijn deze extra bedragen voor 2023 niet aangepast.

Het Nibud pleit ervoor om in 2024 de mate van energiezuinigheid van een woning een belangrijkere rol te laten spelen bij de hoogte van de maximale hypotheek, als dat via een hanteerbare regeling kan en er aandacht is voor mensen in een energie onzuinige woning.  

In deze tijd is bij het kopen van een woning, het advies van een adviseur met Financieel-gezond verstand. We helpen je graag en sparren graag met jou welke hypotheek en keuzes het beste passen bij jouw woonwensen en mogelijkheden. Bel voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek 0592-866341 of plan 24/7 online een afspraak in via www.financieel-gezond.nl/afpsraak-maken