Groener energielabel; hogere hypotheek

Het voorstel ligt er: in 2024 zal het energielabel van het huis dat je wilt kopen bepalen hoeveel je maximaal kunt lenen als hypotheek. Met andere woorden, als het energielabel beter is, kun je meer lenen. Dit plan is onderdeel van de wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024. Wat betekent het als deze nieuwe regel aan de hypotheeknormen voor 2024 wordt toegevoegd?

Wat is een energielabel?

Als je een nieuw huis koopt, let je natuurlijk ook op het energielabel. Een energielabel is een certificering die aangeeft hoe energiezuinig een huis is. Het loopt van A (zeer energiezuinig) tot en met G (zeer energieverspillend). 

Een huis met label A is bijvoorbeeld goed geïsoleerd, heeft zonnepanelen en heeft dubbele beglazing. Bij label G is het huis totaal niet energiezuinig. Het is slecht geïsoleerd, verliest veel warmte en maakt geen gebruik van duurzame energiebronnen.

Het energielabel geeft dus inzicht in de energiezuinigheid van een woning. Dat zorgt ervoor dat huiseigenaren, mogelijke kopers en financiële instellingen goed op de hoogte zijn van hoe energiezuinig een huis is.

Voordelen van een goed energielabel

Een huis dat weinig energie verbruikt, kan voordelig zijn voor je hypotheekmogelijkheden. Een woning met een A-label heeft doorgaans lage energiekosten, terwijl een woning met een G-label vaak hogere energiekosten heeft omdat het minder energiezuinig is. Dit betekent dat je lagere maandlasten hebt als je huis een beter energielabel heeft. 

Omdat je minder geld aan energie uitgeeft, bieden sommige geldverstrekkers een lagere hypotheekrente voor energiezuinige woningen. Je hebt meer budget om aan je hypotheekverplichtingen te voldoen, waardoor het risico voor de bank kleiner is.

Extra voordeel in 2024

Met deze wijzigingsregeling hypothecair krediet krijgt het energielabel in 2024 hoogstwaarschijnlijk een belangrijk extra voordeel. Want hoe beter het energielabel van de woning, hoe hoger je maximale hypotheek. 

Bij een woning met een energielabel A of B wordt €10.000,- niet meegerekend bij de inkomenstoets. Voor een woning met een C- of D-label is dat €5.000,-. Dit betekent dat je als koper minder eigen geld hoeft in te brengen, omdat je meer kunt lenen bij een huis met een goed energielabel. 

En huizen met een slecht energielabel?

Natuurlijk zijn er ook genoeg huizen met een minder goed energielabel op de markt. Het is niet de bedoeling dat deze huizen helemaal niet meer worden gekocht. De overheid wil juist graag dat deze huizen worden gekocht én verduurzaamd. Daarom wordt in de nieuwe wijzigingsregeling ook gesproken over de mogelijkheid om extra te lenen voor verduurzaming.

Wil je bijvoorbeeld een huis kopen met energielabel E, F of G? Dan wordt er € 20.000 buiten beschouwing gelaten bij de aankoop en in een bouwdepot gestopt. Voor woningen met een C- of D-label geldt dat een bedrag van €10.000,- buiten beschouwing mag blijven, en voor woningen met een A+++, A++, A+, A of B energielabel geldt een bedrag van €5.000,-. Deze bedragen gaan allemaal in het bouwdepot voor verduurzaming. 

Wat betekent dit voor 2024?

Het plan om de energielabels een grote rol te geven bij het bepalen van de maximale hypotheek staat in de wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024. Op dit moment bevindt deze regeling zich in de consultatieronde. 

De adviseur van Independer legt uit: “Tijdens deze fase deelt de overheid haar plannen met de betrokken partijen. Zij kunnen tijdens deze ronde hun mening, ideeën en zorgen kenbaar maken. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden worden betrokken en dat de voorgestelde wijzigingen goed worden bekeken voordat ze officieel worden doorgevoerd.” 

De partijen mogen tot eind augustus reageren. Vervolgens zullen er waar nodig aanpassingen gedaan worden, voordat de regeling definitief wordt vastgesteld.
Het is nog niet precies te berekenen wat de precieze gevolgen zijn voor je maximale hypotheek 2024. Elk jaar geeft het NIBUD aan wat de leennormen zijn voor het nieuwe jaar. Aan de hand van die cijfers wordt dan de maximale hypotheek berekend. De cijfers voor 2024 zijn momenteel nog niet bekend.

Bron; Indender